Казочка "Івасик-Телесик" розповідає юним читачам про життя Діда і Баби, у яких не було дітей, а вони про них дуже мріяли. Гуси пошкодували їх і напророкували їм щасливу мить. Зробив Дід колиску, Баба поклала туди поліно, а коли заспівали колискову, то з'явився в їх руках маленький хлопчик, якого Баба хотіла назвати Івасиком, а Дід - Телесиком. Недовго сперечалися дід та баба, тому що з коляски пролунав радісний голос улюбленого синочка, який побажав стати Івасиком-Телесиком.

Казка про "Івасика - Телесика"- дуже весела, добра, цікава та повчальна.

Читати казку "Івасик-Телесик" онлайн:

Жили собі дід та баба.
Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба: «Хто нашої й смерті
догляне, що в нас дітей нема?» От баба й просить діда:
— Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку, та зробимо колисочку, то я
положу деревинку в колисочку та й буду колихати; от буде мені хоч забавка!
Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав,
вирубав деревинку, зробив колисочку… Положила баба ту деревинку в колисочку,
колише й пісню співає:

Люлі-люлі, Телесику,
Наварила кулешику,
І з ніжками, із ручками
Буду тебе годувати.

Колихала-колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці — аж з тієї деревинки та став
синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати! Та й назвали того сина
Телесиком.
Росте той синок й росте — і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються
з нього.
От як підріс він, то й каже:
— Зробіть мені, тату, золотий човник і срібнеє весельце, буду я рибку ловити та
вас годувати!
От дід зробив золотий човник і срібнеє весельце, спустили на річку, він і
поїхав. То оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу, наловить
та віддасть — і знову поїде. А мати йому їсти носить. Та й каже:
— Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи
далі!
От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе:

Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобі їсти й пити!

Телесик почув.
— Ближче, ближче, човнику, до бережка! Це ж моя матінка снідати принесла.
Пливе. Пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним
весельцем і поплив далі рибку ловити.
А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, та прийшла до берега і давай
гукати товстим голосом:

Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобі їсти й пити!

А він чує.
— То ж не моєї матінки голос! Пливи, пливи, човнику, далі! Пливи, пливи,
човнику, далі!
Махнув весельцем — човник і поплив. А змія стояла-стояла та й пішла від бережка
геть.
От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе:

Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобі їсти й пити!

Він почув:
— Ближче, ближче, човнику, до бережка! Це ж моя матінка мені обідати принесла.
Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув
човник і поплив знову.
А змія приходить до берега та знов товстим голосом:

Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобі їсти й пити!

А він почув, що не
материн голос, та махнув весельцем:
— Пливи, пливи, човнику, далі! Пливи, пливи, човнику, далі! Човник і поплив
далі.
Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля:
— Ковалю, ковалю! Скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері!
Коваль і скував. Вона пішла до бережка й стала кликати:

Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобі їсти й пити!

А він думав, що то мати.
— Ближче, ближче, човнику, до бережка! То ж мені матінка їсти принесла!
Та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до
своєї хати.
— Зміючко Оленко, відчини!
Оленка й відчинила, змія ввійшла в хату.
— Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені
Телесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти.
Та й полетіла кликати гостей.
От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже:
— Сідай, Телесику, на лопату! А він каже:
— Коли ж я не вмію, — як його сідати?
— Та вже сідай! — каже Оленка. Він і положив на лопату руку.
— Так? — каже.
— Та ні-бо: сідай зовсім! Він положив голову:
— Отак, може?
— Та ні-бо, ні! Сідай увесь!
— А як же? Хіба так? — та й поклав ногу.
— Та ні-бо, — каже Оленка, — ні, не так!
— Ну, так покажи ж, — каже Телесик, — бо я не знаю як. Вона й стала показувати,
та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч, і заслінкою піч затулив,
а сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає
з гостями.
— Зміючко Оленко, відчини!
Не чуть.
— Зміючко Оленко, відчини!
Не озивається.
— От вража Оленка, вже десь повіялась.
От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія
заслінку, вийняла з печі, та й їдять — думали, що то Телесик. Попоїли добре,
повиходили надвір та й качаються по траві.
— Покочуся, повалюся, Телесикового м’ясця наївшись!
А Телесик із явора:
— Покотіться, поваліться, Оленчиного м’ясця наївшись!
Вони слухають… Де це? Та знов:
— Покочуся, повалюся, Телесикового м’ясця наївшись.
А він знову:
— Покотіться, поваліться, Оленчиного м’ясця наївшись!
Вони далі:
— Що воно таке?
Давай шукати, давай дивитися, та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до
явора та й почали його гризти. Гризли-гризли аж зуби поламали, а не
перегризуть. Кинулись до коваля:
— Ковалю-ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти!
Коваль і скував. Вони як почали знову… От-от уже перегризуть. Коли летить табун
гусей. Телесик їх і просить:

Гуси-гуси, гусенята!
Візьми мене на крилята!
Та понесіть до батенька,
А в батенька їсти, й пити,
Ще й хороше походити!

А гуси й кажуть:
— Нехай тебе середні візьмуть!
А змії гризуть-гризуть… Аж летить знову табун гусей. Телесик і просить:

Гуси-гуси, гусенята!
Візьми мене на крилята!
Та понесіть до батенька,
А в батенька їсти, й пити,
Ще й хороше походити!

Так і ці йому кажуть:
— Нехай тебе задні візьмуть!
А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знов гризуть, відпочинуть та й знов…
Аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить:

Гуси-гуси, гусенята!
Візьми мене на крилята!
Та понесіть до батенька,
А в батенька їсти, й пити,
Ще й хороше походити!

І ці кажуть:
— Нехай тебе заднє візьме!
Та й полетіли.
Сидить сердешний Телесик, от-от явір упаде, от-от доведеться пропасти! Коли це
летить собі одне гусеня: відбилося — насилу летить, Телесик до нього:

Гуся-гуся, гусенятко!
Візьми мене на крилятко
Та понеси до батенька,
А в батенька їсти, й пити,
Ще й хороше походити!

От воно:
— Сідай!— каже та й ухопило його на крила. Та втомилось сердешне, так низько
несе. А змія за ним — ледве не вхопить його — женеться. Та таки не наздогнала.
От воно принесло та й посадило Телесика на призьбі, а само ходить по двору,
пасеться.
От сидить Телесик на призьбі та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла
пиріжків, та виймає в печі, і каже:
— Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок!
А Телесик знадвору:
— А мені?
То це вона знову виймає пиріжки та:
— Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені!
А Телесик знову:
— А мені?
Вони й почули. Що це?
— Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає?
— Та то, — каже дід, — мабуть, так учувається.
Та знов баба:
— Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені!
— А мені? — каже з призьби Телесик.
— Отже, таки озивається! — говорить баба та зирк у вікно — аж на призьбі
Телесик. Вони тоді з хати, та вхопили його, та внесли в хату, та такі раді…
А гусятко ходить по двору, то мати й побачила.
— Он гусятко ходить. Піду впіймаю та заріжу.
А Телесик каже:
— Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його! Коли б не воно, то я б у вас і не був.
От вони нагодували його, й напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й
полетіло.
От вам казочка, а мені бубликів в’язочка.

Аналіз казки "Івасик-Телесик":

Українська народна творчість багата і різноманітна. Казка про "Івасика - Телесика"- дуже весела, добра, цікава та повчальна. Головний герой Івасик - Телесик - сміливий розумний хлопчик, добрий, кмітливий та люблячий син.

Він розумів, що змія - Олена його не відпустить, але не втрачав надії. Добре розігравши з себе дурня, який не розуміє, як сісти на лопату, переконав її показати, як це робиться. І коли змія-Олена сіла, то він й укинув її в піч. А сам сховався. Втекти з хати злодійки йому допомогло маленьке гусеня. Повернувшись додому, Телесик віддячив гусеняткові. Добрий хлопчик напоїв, нагодував його, дав йому відпочити.

Ця казка вчить нас бути добрими, вдячними, порядними, сміливими. Завжди вірити, що добро переможе зло.

Мораль казки "Івасик-Телесик":

Казочка "Івасик-Телесик" вчить не розмовляти із незнайомими особами, слухатись та шанобливо ставитись до батьків, з любов'ю ставитися до живих істот (гусей). В ситуаціях, коли загрожує небезпека проявляти кмітливість, не впадати в паніку та не втрачати надії.

Питання, які можна поставити дітлахам після прослуховування казки:

– Як звали головного героя казки?
– Що зробив тато для хлопчика?
– Хто закликав Івасика товстим голосом?
– Чи послухав хлопчик заклик Змії?
– До кого звернулась Змія, щоб їй зробили тоненький голосок?
– Кому Змія доручила секти хлопчика?
– Хто врятував Івасика?